ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ

โทโฮกะคุเอ็นมีระบบการรับสมัคร 2 ระบบคือ การรับสมัครผ่านการแนะนำจากโรงเรียนภาษาญี่ปุ่น กับการรับสมัครแบบทั่วไป กรุณาเลือกระบบการสมัครเข้าเรียนที่เหมาะสมกับนักเรียน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ผู้สมัครเข้าโรงเรียนทั้ง 4 โรงเรียนในเครือโทโฮกะคุเอ็น จะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 1-5 ดังต่อไปนี้

 • จะต้องมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ 1 เมษายน 2560
 • จะต้องจบหลักสูตรการศึกษา 12 ปีจากโรงเรียนที่ต่างประเทศหรือในญี่ปุ่น และมีใบประกาศจบการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า หรือผู้ที่จบการศึกษาในระดับมัธยมปลายจากโรงเรียนในต่างประเทศ และจบหลักสูตรเตรียมความพร้อมที่กระทรวงศึกษาธิการของญี่ปุ่นกำหนด
  สำหรับผู้ที่กำลังจะจบมัธยมปลายให้ใช้เอกสารรับรองคาดว่าจะจบเดือนในมีนาคม2017 สำหรับผู้ที่จบการศึกษาสูงกว่ามัธยมปลาย ให้ใช้เอกสารรับรองวุฒิการศึกษาสูงสุด
 • เป็นผู้ที่มีความสามารถภาษาญี่ปุ่นในระดับที่เข้าใจการสอนของโรงเรียนอาชีวิศึกษาได้ และมีคุณสมบัติมากกว่า 1 ข้อใน 5 ข้อดังต่อไปนี้
  • เป็นผู้ที่สอบผ่านข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ระดับ N1 หรือ N2, หรือระดับ 1 คิว หรือ 2 คิว
  • เป็นผู้ที่สอบข้อสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของญี่ปุ่น (EJU) ได้คะแนน 200 คะแนนขึ้นไป
  • เป็นผู้ที่สอบข้อสอบการทดสอบภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ (BJT) ของ JETRO ได้คะแนน 400 คะแนนขึ้นไป
  • เป็นผู้ที่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาแล้วนานกว่า 6 เดือน (ณ วันเริ่มการศึกษา) ในสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับชาวต่างชาติ ภายใต้วีซ่านักเรียนประเภทริวกะคุ หรือชูกะคุ และต้องมีประวัติการเข้าเรียนสม่ำเสมอ
  • เป็นผู้ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนตามมาตราที่ 1 ในกฎหมายว่าการศึกษาในสถาบันการศึกษาของญี่ปุ่นเกิน 1 ปีขึ้นไป (โรงเรียนประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย ปวส. วิทยาลัย มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย ของญี่ปุ่น แต่ยกเว้นโรงเรียนอนุบาล)
 • เป็นผู้ที่มีสัญชาติต่างประเทศที่สามารถอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นได้ตั้งแต่เข้าเรียนจนเรียนจบโดยไม่มีอุปสรรคใด ๆ *อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นด้วยวีซ่าอย่างเช่น นักเรียน ถาวร พำนักระยะยาว คู่ครองชาวญี่ปุ่น ติดตามครอบครัว ฯลฯ
 • เป็นผู้ที่ได้รับการรับประกันเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดตลอดเวลาที่อยู่ญี่ปุ่น
  ※กรุณาเข้าร่วมกิจกรรมทดลองเรียน งานสัมมนาแนะนำสถาบัน งานสัมมนาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน ก่อนที่จะยื่นเอกสารสมัคร สำหรับผู้ที่อยู่ต่างประเทศไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ กรุณาติดต่อแผนกให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเข้าเรียน

ค่าเล่าเรียน

ค่าเล่าเรียนทั้งหมดในปีแรก 1,383,610 เยน
ค่าเล่าเรียนทั้งหมดในปีที่สอง 1,170,000 เยน


エンタメオープンキャンパスEntertainment Open Campus

 • 模擬授業を体験しよう!体験入学

  11月13日 (日) ・12月11日 (日)

 • 校舎見学もOK!! 気軽に説明だけ聞きたい方はこちら!学校説明会

  10月22日 (土) ・11月5日 (土)

 • イベント&スペシャル体験入学

スクールガイドをお送りします! 資料請求はこちら