การรับสมัครแบบทั่วไป

สำหรับผู้ที่ไม่สามารถสมัครผ่านระบบแนะนำจากโรงเรียนภาษาญี่ปุ่นได้ หรือผู้ที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ และอยากสมัครเข้าเรียนที่โทโฮกะคุเอ็น กรุณาสมัครผ่านระบบการสมัครแบบทั่วไป ซึ่งจะจัดรับสมัครที่ญี่ปุ่น (โตเกียว) และต่างประเทศ (เกาหลีใต้และไต้หวัน) หากต้องการสมัครจากประเทศนอกเหนือจากเกาหลีใต้และไต้หวัน กรุณาปรึกษากับสำนักงานปรึกษาเกี่ยวกับการเข้าเรียนของโรงเรียนโทโฮกะคุเอ็นก่อนสมัคร

กำหนดรับสมัคร วันสอบ ประกาศผลการคัดเลือก วันหมดเขตดำเนินการ

  กำหนดรับสมัคร วันสอบ ประกาศผลการคัดเลือก วันหมดเขตดำเนินการ
1 กำหนดรับสมัครวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน ถึงวัน อังคารที่ 11 ตุลาคม 2559 วันสอบวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2559 ประกาศผลการคัดเลือกวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559 วันหมดเขตดำเนินการวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559
2 กำหนดรับสมัครวันพุธที่ 12 ตุลาคม ถึงวัน อังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559 วันสอบวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 ประกาศผลการคัดเลือกวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 วันหมดเขตดำเนินการวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559
3 กำหนดรับสมัครวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน ถึงวัน อังคารที่ 6 ธันวาคม 2559 วันสอบวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2559 ประกาศผลการคัดเลือกวันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2559 วันหมดเขตดำเนินการวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560
4 กำหนดรับสมัครวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 ถึงวัน อังคารที่ 17 มกราคม 2560 วันสอบวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 ประกาศผลการคัดเลือกวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 วันหมดเขตดำเนินการวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
5 กำหนดรับสมัครวันพุธที่ 18 มกราคม ถึงวัน อังคารที่ 31 มกราคม 2560 วันสอบวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศผลการคัดเลือกวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 วันหมดเขตดำเนินการวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
6 กำหนดรับสมัครวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวัน อังคารที่ 21 มกราคม 2560 วันสอบวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศผลการคัดเลือกวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 วันหมดเขตดำเนินการวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560
7 กำหนดรับสมัครวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ ถึงวัน อังคารที่ 7 มีนาคม 2560 วันสอบวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 ประกาศผลการคัดเลือกวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 วันหมดเขตดำเนินการวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560

เอกสารสำหรับการสมัคร

  เอกสารสำหรับการสมัคร
1 ใบสมัคร
2 ใบประวัติการศึกษาและการทำงาน
3 ใบประวัติการศึกษาและการทำงาน
4 ใบอธิบายเรื่องการรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ※ใบอธิบายเรื่องการรับผิดชอบค่าเล่าเรียน ค่ากินอยู่ ฯลฯ
5 เอกสารแสดงหลักฐานการชำระเงิน
※รายการฝากถอนเงิน, หนังสืออธิบายการโอนเงิน, ใบรับรองการเงิน,รายละเอียดทุกประเภท (สามารถใช้เป็นสำเนาได้)
6 ประกาศนียบัตรจบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมปลายหรือมหาวิทยาลัยที่ต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
*หากออกเป็นภาษาอื่น ให้แนบเอกสารแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นหรืออังกฤษด้วย
*หากตอนที่ยื่นสมัคร นักเรียนยังไม่จบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมปลาย ให้ยื่นประกาศนียบัตรหลังจากที่จบการศึกษา
7 ใบจบหรือใบแสดงว่าจะจบการศึกษาจากโรงเรียนภาษาญี่ปุ่น
※ใบรับรองการเรียนภาษาญี่ปุ่นจากสถาบันที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษา เฉพาะผู้ที่มี (ห้ามเปิดซองจดหมาย)
8 ใบรับรองชั่วโมงเข้าเรียน ใบแสดงผลการเรียน
※ใบรับรองการเรียนภาษาญี่ปุ่นจากสถาบันที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษา เฉพาะผู้ที่มี (ห้ามเปิดซองจดหมาย)
9 ผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น
ใบประกาศผลสอบผ่านข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N1, N2, 1 คิว, 2 คิว
ใบประกาศผลข้อสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของญี่ปุ่น (EJU) (คะแนนต้องเกิน 200 คะแนนขึ้นไป)
ใบประกาศผลข้อสอบการทดสอบภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ (BJT) (คะแนนต้องเกิน 400 คะแนนขึ้นไป)
10 พาสปอร์ต
*ผู้ที่สมัครจากในประเทศญี่ปุ่น กรุณาแสดงพาสปอร์ตตัวจริง ผู้ที่สมัครจากต่างประเทศ กรุณายื่นสำเนา
11 บัตรต่างด้าว หรือบัตรพำนักในประเทศญี่ปุ่น (ไซริวการ์ด)
*ผู้ที่สมัครจากในประเทศญี่ปุ่น กรุณาแสดงบัตรตัวจริง ผู้ที่สมัครจากต่างประเทศไม่ต้องยื่น
12 บัตรประกันสุขภาพประชาชน
*ผู้ที่สมัครจากในประเทศญี่ปุ่น กรุณาแสดงบัตรตัวจริง ผู้ที่สมัครจากต่างประเทศไม่ต้องยื่น

※ ในกรณีที่กำลังศึกษาในโรงเรียนวิชาชีพหรือมหาวิทยาลัยที่ประเทศญี่ปุ่น กรุณายื่น
「หนังสือรับรองกำลังศึกษาอยู่」และ「หนังสือรับรองผลการเรียนและอัตราการเข้าเรียน」ด้วย
*ผู้ที่ได้รับการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเข้าเรียนจะได้รับบัตรรับคำปรึกษา ผู้ที่สมัครจากต่างประเทศไม่ต้องยื่น

วิธีการคัดเลือก

 • การคัดเลือกจากเอกสาร : การคัดเลือกจากเอกสารยื่นสมัคร
 • สอบข้อเขียน : สอบภาษาญี่ปุ่น เนื้อหาที่ออกเท่ากับข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N2
 • สัมภาษณ์ : จะพิจารณาโดยรวมจากเหตุผลที่สมัคร เป้าหมายในอนาคต ความมุ่งมั่นในการเรียน ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น
  *สำหรับสาขาวาไรตี้ศิลปะการแสดงของโรงเรียนอาชีวศึกษาโตเกียวอะเนาส์กะคุอิน ตอนสัมภาษณ์จะมีให้แสดงหรืออ่านบทละคร พากย์ ประกาศข่าว ฯลฯ

ค่าธรรมเนียมในการคัดเลือก

20,000 เยนสำหรับทุกสาขาวิชา (ผู้สมัครเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนี้ ทางโรงเรียนไม่คืนค่าธรรมเนียมในการคัดเลือก) ให้นักเรียนใช้ใบโอนเงินเฉพาะของโรงเรียน และนำไปโอนกับเจ้าหน้าที่ที่ธนาคาร พอโอนเสร็จแล้วให้แปะใบโอนที่เขียนว่า 「振込確認票A」ลงบนใบสมัครและส่งใบสมัคร

ขั้นตอนการยื่นใบสมัคร

พอเอกสารครบแล้ว กรุณามายื่นที่สำนักงานปรึกษาเกี่ยวกับการเข้าเรียนของโทโฮกะคุเอ็นด้วยตนเอง แต่ถ้านักเรียนอาศัยอยู่ไกล และไม่สามารถมาที่โรงเรียนได้ กรุณาปรึกษากับสำนักงานปรึกษาเกี่ยวกับการเข้าเรียน

(วันทำการ: วันธรรมดา 10:00 – 17:00 วันเสาร์ 10:00-15:00)


エンタメオープンキャンパスEntertainment Open Campus

 • 模擬授業を体験しよう!体験入学

  11月13日 (日) ・12月11日 (日)

 • 校舎見学もOK!! 気軽に説明だけ聞きたい方はこちら!学校説明会

  11月5日 (土) ・11月19日 (土)

 • イベント&スペシャル体験入学

スクールガイドをお送りします! 資料請求はこちら