การรับสมัครแบบทั่วไป

สำหรับผู้ที่ไม่สามารถสมัครผ่านระบบแนะนำจากโรงเรียนภาษาญี่ปุ่นได้ หรือผู้ที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ และอยากสมัครเข้าเรียนที่โทโฮกะคุเอ็น กรุณาสมัครผ่านระบบการสมัครแบบทั่วไป ซึ่งจะจัดรับสมัครที่ญี่ปุ่น (โตเกียว) และต่างประเทศ (เกาหลี ไต้หวัน จีน ฮ่องกง)
※ในกรณีที่เป็นผู้ที่ถือวีซ่านักเรียน หรือกำลังศึกษาอยู่ในสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นอยู่นั้น จะต้องมีอัตราการเข้าเรียนมากกว่า 80% ขึ้นไป ผู้ที่มีอัตราการเข้าเรียนต่ำกว่า 80% กรุณาปรึกษากับทางสถาบัน

กำหนดรับสมัคร วันสอบ ประกาศผลการคัดเลือก วันหมดเขตดำเนินการ

ญี่ปุ่น

  กำหนดรับสมัคร วันสอบ ประกาศผลการคัดเลือก วันหมดเขตดำเนินการ
1 กำหนดรับสมัครวันศุกร์่ 1 กันยายน ถึงวัน อังคารที่ 10 ตุลาคม 2017 วันสอบวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2017 ประกาศผลการคัดเลือกวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2017 วันหมดเขตดำเนินการวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2017
2 กำหนดรับสมัครวันพุธที่ 11 ตุลาคม ถึงวัน อังคารที่ 14 พฤศจิกายน วันสอบวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน ประกาศผลการคัดเลือกวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน วันหมดเขตดำเนินการวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม
3 กำหนดรับสมัครวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน ถึงวัน อังคารที่ 5 ธันวาคม วันสอบวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม ประกาศผลการคัดเลือกวันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม วันหมดเขตดำเนินการวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2018
4 กำหนดรับสมัครวันพุธที่ 6 ธันวาคม ถึงวัน อังคารที่ 16 มกราคม 2018 วันสอบวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2018 ประกาศผลการคัดเลือกวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2018 วันหมดเขตดำเนินการวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์
5 กำหนดรับสมัครวันพุธที่ 17 มกราคม ถึงวัน อังคารที่ 30 มกราคม 2018 วันสอบวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ ประกาศผลการคัดเลือกวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ วันหมดเขตดำเนินการวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์
6 กำหนดรับสมัครวันพุธที่ 31 มกราคม ถึงวัน อังคารที่ 20 มกราคม วันสอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ ประกาศผลการคัดเลือกวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ วันหมดเขตดำเนินการวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม
7 กำหนดรับสมัครวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ ถึงวัน อังคารที่ 6 มีนาคม วันสอบวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม ประกาศผลการคัดเลือกวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม วันหมดเขตดำเนินการวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม

ในต่างประเทศ(เกาหลี ไต้หวัน จีน ฮ่องกง)

สถานที่จัดงาน กำหนดรับสมัคร วันสอบ ประกาศผลการคัดเลือก วันหมดเขตดำเนินการ
ไต้หวัน (ไทเป) กำหนดรับสมัครวันศุกร์ 1 กันยายน ถึงวัน อังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2017 วันสอบวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2017 ประกาศผลการคัดเลือกวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2017 วันหมดเขตดำเนินการวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2017
จีน (เซี่ยงไฮ้) กำหนดรับสมัครวันศุกร์ 1 กันยายน ถึงวัน อังคารที่ 14 พฤศจิกายน วันสอบวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน ประกาศผลการคัดเลือกอังคารที่ 28 พฤศจิกายน วันหมดเขตดำเนินการวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม
จีน (ฮ่องกง) กำหนดรับสมัครวันศุกร์ 1 กันยายน ถึงวัน อังคารที่ 21 พฤศจิกายน วันสอบวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม ประกาศผลการคัดเลือกอังคารที่ 5 ธันวาคม วันหมดเขตดำเนินการวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2018
เกาหลี (โซล) กำหนดรับสมัครวันศุกร์ 1 กันยายน ถึงวัน อังคารที่ 12 ธันวาคม วันสอบวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม ประกาศผลการคัดเลือกวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม วันหมดเขตดำเนินการวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม

※กรุณาตรวจสอบสถานที่และเวลากำหนดการรับเอกสารก่อนทำการส่งเอกสาร
※ผลการคัดเลือกจะส่งจดหมายไปยังผู้สมัคร (ไม่มีการแจ้งผลทางโทรศัพท์)
※สำนักงานหยุดตั้งแต่วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2017 ถึงวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2018 และวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ
※มีกรณีปิดรับสมัครด้วย ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สมัคร

เอกสารสำหรับการสมัคร

  เอกสารสำหรับการสมัคร
1 ใบสมัคร
2 ใบยืนยันการโอนเงินค่าธรรมเนียม
※ให้นักเรียนใช้ใบโอนเงินเฉพาะของโรงเรียน และนำไปโอนกับเจ้าหน้าที่ที่ธนาคาร พอโอนเสร็จแล้วให้แปะใบโอนที่เขียนว่า 「振込確認票」ลงบนใบสมัครและส่งใบสมัคร
3 ใบประวัติการศึกษาและการทำงาน
4 ใบอธิบายเรื่องการรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ※ใบอธิบายเรื่องการรับผิดชอบค่าเล่าเรียน ค่ากินอยู่ ฯลฯ
5 เอกสารแสดงหลักฐานการชำระเงิน
※รายการฝากถอนเงิน, หนังสืออธิบายการโอนเงิน, ใบรับรองการเงิน,รายละเอียดทุกประเภท (สามารถใช้เป็นสำเนาได้)
6 ประกาศนียบัตรจบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมปลายหรือมหาวิทยาลัยที่ต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
*หากออกเป็นภาษาอื่น ให้แนบเอกสารแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นหรืออังกฤษด้วย
*หากตอนที่ยื่นสมัคร นักเรียนยังไม่จบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมปลาย ให้ยื่นประกาศนียบัตรหลังจากที่จบการศึกษา
7 ใบจบหรือใบแสดงว่าจะจบการศึกษาจากโรงเรียนภาษาญี่ปุ่น
※ใบรับรองการเรียนภาษาญี่ปุ่นจากสถาบันที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษา เฉพาะผู้ที่มี (ห้ามเปิดซองจดหมาย)
8 ใบรับรองชั่วโมงเข้าเรียน ใบแสดงผลการเรียน
※ใบรับรองการเรียนภาษาญี่ปุ่นจากสถาบันที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษา เฉพาะผู้ที่มี (ห้ามเปิดซองจดหมาย)
9 ผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น
ใบประกาศผลสอบผ่านข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N1, N2, 1 คิว, 2 คิว
ใบประกาศผลข้อสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของญี่ปุ่น (EJU) (คะแนนต้องเกิน 200 คะแนนขึ้นไป)
ใบประกาศผลข้อสอบการทดสอบภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ (BJT) (คะแนนต้องเกิน 400 คะแนนขึ้นไป)
10 พาสปอร์ต
*ผู้ที่สมัครจากในประเทศญี่ปุ่น กรุณาแสดงพาสปอร์ตตัวจริง ผู้ที่สมัครจากต่างประเทศ กรุณายื่นสำเนา
11 บัตรต่างด้าว หรือบัตรพำนักในประเทศญี่ปุ่น (ไซริวการ์ด)
*ผู้ที่สมัครจากในประเทศญี่ปุ่น กรุณาแสดงบัตรตัวจริง ผู้ที่สมัครจากต่างประเทศไม่ต้องยื่น
12 บัตรประกันสุขภาพประชาชน
*ผู้ที่สมัครจากในประเทศญี่ปุ่น กรุณาแสดงบัตรตัวจริง ผู้ที่สมัครจากต่างประเทศไม่ต้องยื่น

※ ในกรณีที่กำลังศึกษาในโรงเรียนวิชาชีพหรือมหาวิทยาลัยที่ประเทศญี่ปุ่น กรุณายื่น
「หนังสือรับรองกำลังศึกษาอยู่」และ「หนังสือรับรองผลการเรียนและอัตราการเข้าเรียน」ด้วย
*ผู้ที่ได้รับการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเข้าเรียนจะได้รับบัตรรับคำปรึกษา ผู้ที่สมัครจากต่างประเทศไม่ต้องยื่น

วิธีการคัดเลือก

 • การคัดเลือกจากเอกสาร : การคัดเลือกจากเอกสารยื่นสมัคร
  ※ผู้ที่จะสอบการเข้าสอบแบบปกติจากต่างประเทศ จะรวมการพิจารณาจากผลสอบ EJU ด้วย
 • สอบข้อเขียน : สอบภาษาญี่ปุ่น เนื้อหาที่ออกเท่ากับข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N2
 • เขียนเรียงความ : เลือกเขียนหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งเป็นเรียงความประมาณ 400 ตัวอักษร
 • สัมภาษณ์ : จะพิจารณาโดยรวมจากเหตุผลที่สมัคร เป้าหมายในอนาคต ความมุ่งมั่นในการเรียน ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น
  *สำหรับสาขาวาไรตี้ศิลปะการแสดงของโรงเรียนอาชีวศึกษาโตเกียวอะเนาส์กะคุอิน ตอนสัมภาษณ์จะมีให้แสดงหรืออ่านบทละคร พากย์ ประกาศข่าว ฯลฯ

ค่าธรรมเนียมในการคัดเลือก

[ญี่ปุ่น]

20,000 เยนสำหรับทุกสาขาวิชา (ผู้สมัครเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนี้ ทางโรงเรียนไม่คืนค่าธรรมเนียมในการคัดเลือก) ให้นักเรียนใช้ใบโอนเงินเฉพาะของโรงเรียน และนำไปโอนกับเจ้าหน้าที่ที่ธนาคาร พอโอนเสร็จแล้วให้แปะใบโอนที่เขียนว่า 「振込確認票A」ลงบนใบสมัครและส่งใบสมัคร

[ในต่างประเทศ(เกาหลี ไต้หวัน จีน ฮ่องกง)]

ทุกสาขามีค่าสมัคร 20,000 เยนเหมือนกัน (ไม่คืนค่าสมัคร) ให้เตรียมเงินเยนไปด้วย

ขั้นตอนการยื่นใบสมัคร

[ญี่ปุ่น]

พอเอกสารครบแล้ว กรุณามายื่นที่สำนักงานปรึกษาเกี่ยวกับการเข้าเรียนของโทโฮกะคุเอ็นด้วยตนเอง แต่ถ้านักเรียนอาศัยอยู่ไกล และไม่สามารถมาที่โรงเรียนได้ กรุณาปรึกษากับสำนักงานปรึกษาเกี่ยวกับการเข้าเรียน

4-5-2 NISHISHINJUKU SHINJUKU-KU TOKYO 160-0023 Japan
(วันทำการ: วันธรรมดา 10:00 – 17:00 วันเสาร์ 10:00-15:00)

[ในต่างประเทศ(เกาหลี ไต้หวัน จีน ฮ่องกง)]

ตรวจสอบและเตรียมเอกสารที่จำเป็น หากเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้วให้ใส่ซองเอกสารและดำเนินการดังนี้
■เกาหลี (โซล) การสอบเข้าแบบปกติ
นำค่าสมัครและเอกสารไปติดต่อที่สำนักงานในประเทศเกาหลี
■ไต้หวัน (ไทเป) การสอบเข้าแบบปกติ
นำค่าสมัครและเอกสารไปติดต่อที่สำนักงานในประเทศไต้หวัน
■จีน (เซี่ยงไฮ้・ฮ่องกง) การสอบเข้าแบบปกติ
กรุณาปรึกษากับเจ้าหน้าที่ TOHO GAKUEN ที่รับผิดชอบการรับสมัครก่อน หลังจากที่ยืนยันวิธีการสมัครแล้ว ให้ส่งเอกสารโดย EMS ไปให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการสมัครเข้าเรียน
※บรรดาผู้ที่ได้รับ EJU จะส่งใบรับรองผล

Myung-Shin Bldg. 2F, 366-4 Yonnam, Maboku, Seoul, Korea 03975
〒03975 ソウル市麻浦區延南洞366-4明信ビル2F
TEL:02-2633-0416TEL:02-2633-0416

No. 415-4-1 Xin Yi Road Section 4, Taipei, Taiwan 110
〒110 台北市信義路四段415號4樓之1(面向基隆路)
TEL:02-2345-8098TEL:02-2345-8098

TOHO GAKUEN Institute ฝ่ายให้คำปรึกษาการเข้าศึกษาต่อ

ที่ตั้ง4-5-2 NISHISHINJUKU SHINJUKU-KU TOKYO 160-0023 Japan

TEL +81-3-3378-753181-3-3378-7531 (สามารถโทรจากต่างประเทศได้ )
( โทรฟรี ) 0120-343-2610120-343-261(โทรจากในญี่ปุ่นเท่านั้น )

Access


エンタメオープンキャンパスEntertainment Open Campus

 • 模擬授業を体験しよう!体験入学

  1月14日 (日) ・1月28日 (日)

 • 校舎見学もOK!! 気軽に説明だけ聞きたい方はこちら!学校説明会

  1月13日 (土) ・1月20日 (土)

 • イベント&スペシャル体験入学