ระบบทุนการศึกษา

ที่ TOHO GAKUEN มีระบบการให้ทุนการศึกษาเฉพาะตัว เพื่อสนับสนุนผู้ที่มีความมุ่งมั่นในโลกวงการบันเทิง มีทั้งแบบที่ใช้ได้ตั้งแต่ตอนเข้าศึกษา และหลังเข้าศึกษา ตรวจสอบรายละเอียดได้ที่จากมือการสมัครเข้าเรียนในปีการศึกษา 2017(สำหรับนักเรียนชาวต่างชาติ)

ก่อนเข้าศึกษาต่อ

ระบบโควต้านักเรียนชาวต่างชาติของ TOHO GAKUEN

พิจารณาจากผลการสอบสำหรับนักเรียนชาวต่างชาติของสถาบัน และผลการเรียนและการเข้าเรียนในโรงเรียนภาษาญี่ปุ่น ทุนการศึกษา: ยกเว้นค่าหน่วยกิตในภาคเรียนต้นของชั้นปีที่ 1 (150,000เยน)

ระบบทุนการศึกษาสำหรับบุตรของผู้จบการศึกษา

ยกเว้นค่าแรกเข้าศึกษากึ่งหนึ่ง สำหรับบุตรของผู้จบการศึกษาจากสถาบัน โดยพิจารณาจากการยื่นคำร้องขอรับทุนโดยเจ้าตัวหรือผู้จบการศึกษา ทุนการศึกษา: ยกเว้นค่าแรกเข้าศึกษากึ่งหนึ่ง
*กรุณาสอบถามข้อมูลที่ฝ่ายให้คำปรึกษาการเข้าเรียนก่อนยื่นคำร้อง

ระบบทุนการศึกษาสำหรับพี่น้องของผู้จบการศึกษาหรือนักเรียนปัจจุบัน

ยกเว้นค่าแรกเข้าศึกษากึ่งหนึ่ง สำหรับพี่น้องของผู้จบการศึกษาจากสถาบันหรือนักเรียนปัจจุบัน โดยพิจารณาจากการยื่นคำร้องขอรับทุนโดยเจ้าตัว หรือผู้จบการศึกษา พี่น้องที่เข้าเรียนในปีเดียวกับก็สามารถใช้ทุนนี้ได้
ทุนการศึกษา: ยกเว้นค่าแรกเข้าศึกษากึ่งหนึ่ง
*กรุณาสอบถามข้อมูลที่ฝ่ายให้คำปรึกษาการเข้าเรียนก่อนยื่นคำร้อง

หลังเข้าศึกษาต่อ

ระบบทุนการศึกษาโดยกระทรวงศึกษาธิการสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติผู้มีความตั้งใจ

ทุนการศึกษาที่มอบแก่นักศึกษาชาวต่างชาติที่ศึกษาต่อด้วยทุนส่วนตัว โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษา และหน่วยงานอิสระสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น(JASSO)
ทุนการศึกษา: เงินสมทบ 48,000เยนต่อเดือน(เป็นระยะเวลา1ปี)

ระบบทุนการศึกษาโดย TOHO GAKUEN

ระบบการงดเว้นค่าเล่าเรียนสำหรับนักเรียนปัจจุบันที่มีปัญหาทางด้านการเงิน โดยพิจารณาจากตัวบุคคล ผลการเรียน และความตั้งใจในการเรียน ผ่านการยื่นคำร้องและการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล
ทุนการศึกษา: เงินเทียบเท่ากึ่งหนึ่งของค่าหน่วยกิตในชั้นปีที่ 2

ระบบทุนการศึกษา 'YUME OUEN' ของ TOHO-KAI

สมาคม TOHO ของกลุ่มศิษย์เก่ามีระบบให้ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่กำลังเล่าเรียนอยู่อบให้แก่นักศึกษาที่พิจารณาแล้วสามารถคาดหวังได้ว่ามีความ พยายามศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกวันทั้งในและนอกโรงเรียนด้วยความมุ่งมาตรที่จะทำ “ความฝันในอนาคต” ให้เป็นจริง แและหลังสำเร็จการศึกษาจะอุทิศตนให้แก่สังคมและความก้าวหน้าของสมาคม TOHO-KAI ทั้งนี้จะคัดเลือกจากเอกสารและการสัมภาษณ์
ทุนการศึกษา: เงินจำนวน 200,000เยน ในชั้นปีที่ 2
*เงื่อนไขของระบบทุนการศึกษาอาจะเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี

ระบบทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนนักเรียนผู้มีผลการเรียนยอดเยี่ยมของ TOHO GAKUEN

เป็นระบบทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนที่เข้าใจวิสัยทัศนของสถาบัน มีผลการเรียนตลอดปียอดเยี่ยม และเป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดี โดยมอบเป็นทุนการศึกษาเทียบเท่า
ค่าหน่วยกิตในภาคเรียนหลัง
ทุนการศึกษา: เงินจำนวนเทียบเท่าค่าหน่วยกิตในภาคเรียนหลัง

ระบบรางวัลพิเศษของ TOHO GAKUEN

เป็นระบบที่มอบรางวัลแก่ผู้มีผลการเรียนยอดเยี่ยม หรือผู้ที่ได้รับการพิจารณาเห็นควรได้ควรได้รับรางวัล เช่น รางวัลยอดเยี่ยม รางวัลความตั้งใจ รางวัลความ
มานะอุตสาหะ รางวัลจากอาจารย์ใหญ่ เป็นต้น


エンタメオープンキャンパスEntertainment Open Campus

  • 模擬授業を体験しよう!体験入学

    11月13日 (日) ・12月11日 (日)

  • 校舎見学もOK!! 気軽に説明だけ聞きたい方はこちら!学校説明会

    11月5日 (土) ・11月19日 (土)

  • イベント&スペシャル体験入学

スクールガイドをお送りします! 資料請求はこちら