ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ

สาขาที่เปิดรับสมัคร จำนวนที่รับสมัคร

สาขา และจำนวนที่เปิดรับสมัครในปี 2019 ในวงเล็บเป็นจำนวนที่คาดการณ์ว่าจะรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

■TOHO GAKUEN Media Training College

ภาควิชาการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์, 120(15)
ภาควิชาเทคโนโลยีรายการโทรทัศน์, 77(15)
ภาควิชาการออกแบบการจัดแสง, 102(10)
ภาควิชาการออกแบบศิลป์, 40(5)
ภาควิชาเสียงประกอบและซาวน์เอฟเฟค, 89(10)

※จำนวนที่รับสมัคร (จำนวนที่คาดว่าจะรับสมัคร)

■TOHO GAKUEN Film Techniques College

ภาควิชาการผลิตภาพยนตร์์, 72(30)
ภาควิชาภาพยนตร์โฆษณา, 36(10)
ภาควิชาภาพยนตร์แอนิเมชั่น, 36(15)
ภาควิชานวนิยาย, 36(5)

※จำนวนที่รับสมัคร (จำนวนที่คาดว่าจะรับสมัคร)

■TOHO GAKUEN Sound Technology College

ภาควิชาเทคโนโลยีเสียง, 238(20)
ภาควิชาการสร้างสรรค์เสียง, 160(10)

※จำนวนที่รับสมัคร (จำนวนที่คาดว่าจะรับสมัคร)

■TOKYO ANNOUNCE GAKUIN Performing Arts College

ภาควิชาการพากย์เสียง, 320(20)
ภาควิชาการแสดงตลกและวาไรตี้, 40(5)
ภาควิชาการแสดง, 70(5)
ภาควิชาผู้ประกาศ, 31(5)
ภาควิชาการเต้นและการแสดง, 31(5)

※จำนวนที่รับสมัคร (จำนวนที่คาดว่าจะรับสมัคร)

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ

โทโฮกะคุเอ็นมีระบบการรับสมัคร 2 ระบบคือ การรับสมัครผ่านการแนะนำจากโรงเรียนภาษาญี่ปุ่น กับการรับสมัครแบบทั่วไป กรุณาเลือกระบบการสมัครเข้าเรียนที่เหมาะสมกับนักเรียน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติของผู้ยื่นสมัครเป็นนักเรียนต่างชาติในโรงเรียนโทโฮกักคุเอ็นทั้ง 4 สาขา จะต้องกรอกข้อ 1~6 ต่อไปนี้ทุกข้อ

 • ผู้ที่มีสัญชาติอื่นนอกจากสัญชาติญี่ปุ่น
 • จะต้องมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ 1 เมษายน 2019
 • จะต้องจบหลักสูตรการศึกษา 12 ปีจากโรงเรียนที่ต่างประเทศหรือใน และมีใบประกาศจบการศึกษาระดับมัธยม
  ทั้งนี้ในต่างประเทศ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในโรงเรียนที่มีหลักสูตรขั้นพื้นฐานไม่ถึง 12 ปี, ผู้ที่ได้รับการรับรองว่าจบการศึกษาเทียบเท่ากับศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี ตามที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติกำหนดไว้ หรือจบการศึกษาหลักสูตรของโรงเรียนที่สอดคล้องกับโรงเรียนมัธยม นอกจากนี้ ผู้ที่ได้รับการรับรองว่ามีความรู้ความสามารถในระดับมัธยมปลายขึ้นไป โดยทั้งหมดจะต้องจบหลักสูตรภายในเดือนมีนาคม 2019
 • เป็นผู้ที่มีความสามารถภาษาญี่ปุ่นในระดับที่เข้าใจการสอนของโรงเรียนอาชีวิศึกษาได้ และมีคุณสมบัติมากกว่า 1 ข้อใน 5 ข้อดังต่อไปนี้
  • เป็นผู้ที่สอบผ่านข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ระดับ N1 หรือ N2, หรือระดับ 1 คิว หรือ 2 คิว
  • เป็นผู้ที่สอบข้อสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของญี่ปุ่น (EJU) ได้คะแนน 200 คะแนนขึ้นไป
  • เป็นผู้ที่สอบข้อสอบการทดสอบภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ (BJT) ของ JETRO ได้คะแนน 400 คะแนนขึ้นไป
  • เป็นผู้ที่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาแล้วนานกว่า 6 เดือน (ณ วันเริ่มการศึกษา) ในสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับชาวต่างชาติ ภายใต้วีซ่านักเรียนประเภทริวกะคุ หรือชูกะคุ และต้องมีประวัติการเข้าเรียนสม่ำเสมอ
  • เป็นผู้ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนตามมาตราที่ 1 ในกฎหมายว่าการศึกษาในสถาบันการศึกษาของญี่ปุ่นเกิน 1 ปีขึ้นไป (โรงเรียนประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย ปวส. วิทยาลัย มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย ของญี่ปุ่น แต่ยกเว้นโรงเรียนอนุบาล)
 • เป็นผู้ที่มีสัญชาติต่างประเทศที่สามารถอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นได้ตั้งแต่เข้าเรียนจนเรียนจบโดยไม่มีอุปสรรคใด ๆ *อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นด้วยวีซ่าอย่างเช่น นักเรียน ถาวร พำนักระยะยาว คู่ครองชาวญี่ปุ่น ติดตามครอบครัว ฯลฯ
 • เป็นผู้ที่ได้รับการรับประกันเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดตลอดเวลาที่อยู่ญี่ปุ่น
  ※กรุณาเข้าร่วมกิจกรรมทดลองเรียน งานสัมมนาแนะนำสถาบัน งานสัมมนาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน ก่อนที่จะยื่นเอกสารสมัคร สำหรับผู้ที่อยู่ต่างประเทศไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ กรุณาติดต่อแผนกให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเข้าเรียน

ค่าเล่าเรียน

ค่าเล่าเรียนทั้งหมดในปีแรก 1,383,610 เยน
ค่าเล่าเรียนทั้งหมดในปีที่สอง 1,170,000 เยน

TOHO GAKUEN Institute ฝ่ายให้คำปรึกษาการเข้าศึกษาต่อ

ที่ตั้ง4-5-2 NISHISHINJUKU SHINJUKU-KU TOKYO 160-0023 Japan

TEL +81-3-3378-753181-3-3378-7531 (สามารถโทรจากต่างประเทศได้ )
( โทรฟรี ) 0120-343-2610120-343-261(โทรจากในญี่ปุ่นเท่านั้น )

Access


オープンキャンパスOpen Campus

 • 模擬授業を体験しよう!体験入学

  1月13日 (日) ・1月27日 (日)

 • 校舎見学もOK!! 気軽に説明だけ聞きたい方はこちら!学校説明会

  1月12日 (土) ・1月19日 (土)

 • イベント&スペシャル体験入学