การรับสมัครผ่านการแนะนำจากโรงเรียนภาษาญี่ปุ่น

สำหรับนักเรียนที่ถือวีซ่านักเรียนและเรียนที่โรงเรียนภาษาญี่ปุ่น โดยมีเวลาเข้าเรียนเกินร้อยละ 90 นักเรียนสามารถยื่นสมัครผ่านการแนะนำจากโรงเรียนภาษาญี่ปุ่น โดยยื่นจดหมายแนะนำที่รับรองโดยผู้อำนวยการโรงเรียน อาจารย์แนะแนว หรืออาจารย์ประจำชั้น ของโรงเรียนภาษาญี่ปุ่นได้

กำหนดรับสมัคร วันสอบ ประกาศผลการคัดเลือก วันหมดเขตดำเนินการ

  ที่ตั้ง กำหนดรับสมัคร วันสอบ ประกาศผลการคัดเลือก วันหมดเขตดำเนินการ
1 PlaceTOKYO กำหนดรับสมัครวันเสาร์ที่ 1 กันยายน ถึงวัน อังคารที่ 9 ตุลาคม 2018 วันสอบวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2018 ประกาศผลการคัดเลือกวันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2018 วันหมดเขตดำเนินการวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2018
2 PlaceTOKYO กำหนดรับสมัครวันพุธที่ 10 ตุลาคม ถึงวัน อังคารที่ 13 พฤศจิกายน วันสอบวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน ประกาศผลการคัดเลือกวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน วันหมดเขตดำเนินการวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม
3 PlaceOSAKA กำหนดรับสมัครวันเสาร์ที่ 1 กันยายน ถึงวัน อังคารที่ 20 พฤศจิกายน วันสอบวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน ประกาศผลการคัดเลือกวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน วันหมดเขตดำเนินการวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม
4 PlaceFUKUOKA กำหนดรับสมัครวันเสาร์ที่ 1 กันยายน ถึงวัน อังคารที่ 20 พฤศจิกายน วันสอบวันอาทิตย์ 25 พฤศจิกายน ประกาศผลการคัดเลือกวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน วันหมดเขตดำเนินการวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม
5 PlaceTOKYO กำหนดรับสมัครวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน ถึงวัน อังคารที่ 4 ธันวาคม วันสอบวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม ประกาศผลการคัดเลือกวันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม วันหมดเขตดำเนินการวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2019
6 PlaceTOKYO กำหนดรับสมัครวันพุธที่ 5 ธันวาคม ถึงวัน อังคารที่ 15 มกราคม 2019 วันสอบวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2019 ประกาศผลการคัดเลือกวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2019 วันหมดเขตดำเนินการวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์
7 PlaceTOKYO กำหนดรับสมัครวันพุธที่ 16 มกราคม ถึงวัน อังคารที่ 29 มกราคม 2019 วันสอบวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ ประกาศผลการคัดเลือกวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ วันหมดเขตดำเนินการวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์

เอกสารสำหรับการสมัคร

  เอกสารสำหรับการสมัคร
1 ใบสมัคร
2 ใบประวัติการศึกษาและการทำงาน
3 ใบอธิบายเรื่องการรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ※ใบอธิบายเรื่องการรับผิดชอบค่าเล่าเรียน ค่ากินอยู่ ฯลฯ
4 เอกสารแสดงหลักฐานการชำระเงิน
※สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง, หลักฐานการโอนเงิน, หนังสือรับรองทางการเงิน, ใบรับรองต่างๆ จากธนาคาร เป็นต้น(สามารถใช้สำเนาได้ทั้งหมด)
5 ใบรับรองการศึกษา (จากสถาบันในประเทศในระดับมัธยมปลาย หรือมหาวิทยาลัย) หรือประกาศนียบัตร, ปริญญาบัตร
*หากออกเป็นภาษาอื่น ให้แนบเอกสารแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นหรืออังกฤษด้วย
*หากตอนที่ยื่นสมัคร นักเรียนยังไม่จบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมปลาย ให้ยื่นประกาศนียบัตรหลังจากที่จบการศึกษา
6 ใบจบหรือใบแสดงว่าจะจบการศึกษาจากโรงเรียนภาษาญี่ปุ่น
※ใบรับรองการเรียนภาษาญี่ปุ่นจากสถาบันที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษา เฉพาะผู้ที่มี (ห้ามเปิดซองจดหมาย)
7 ใบรับรองชั่วโมงเข้าเรียน ใบแสดงผลการเรียน
※ใบรับรองการเรียนภาษาญี่ปุ่นจากสถาบันที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษา เฉพาะผู้ที่มี (ห้ามเปิดซองจดหมาย)
8 ใบแนะนำจากโรงเรียนภาษาญี่ปุ่น
9 ผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น
ใบประกาศผลสอบผ่านข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N1, N2, 1 คิว, 2 คิว
ใบประกาศผลข้อสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของญี่ปุ่น (EJU) (คะแนนต้องเกิน 200 คะแนนขึ้นไป)
ใบประกาศผลข้อสอบการทดสอบภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ (BJT) (คะแนนต้องเกิน 400 คะแนนขึ้นไป)
10 พาสปอร์ต
*ผู้ที่สมัครจากในประเทศญี่ปุ่น กรุณาแสดงพาสปอร์ตตัวจริง ผู้ที่สมัครจากต่างประเทศ กรุณายื่นสำเนา
11 บัตรต่างด้าว หรือบัตรพำนักในประเทศญี่ปุ่น (ไซริวการ์ด)
*ผู้ที่สมัครจากในประเทศญี่ปุ่น กรุณาแสดงบัตรตัวจริง ผู้ที่สมัครจากต่างประเทศไม่ต้องยื่น
12 บัตรประกันสุขภาพประชาชน
*ผู้ที่สมัครจากในประเทศญี่ปุ่น กรุณาแสดงบัตรตัวจริง ผู้ที่สมัครจากต่างประเทศไม่ต้องยื่น

※ ในกรณีที่กำลังศึกษาในโรงเรียนวิชาชีพหรือมหาวิทยาลัยที่ประเทศญี่ปุ่น กรุณายื่น 「หนังสือรับรองกำลังศึกษาอยู่」「หนังสือแสดงเจตจำนง (อธิบายเหตุผลที่ต้องการศึกษาต่อ)」และ「หนังสือรับรองผลการเรียนและอัตราการเข้าเรียน」ด้วย
※อาจมีการร้องขอ “เอกสารเพื่อการพิจารณาอื่นๆ” เพิ่มเติมในกรณีที่จำเป็น
※ผู้ที่ถูกโรงเรียนวิชาชีพ, โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นเรียนเชิญออก หรือลาออก กรุณาปรึกษาล่วงหน้าก่อน

วิธีการคัดเลือก

 • การคัดเลือกจากเอกสาร : การคัดเลือกจากเอกสารยื่นสมัคร
 • สอบข้อเขียน : สอบภาษาญี่ปุ่น เนื้อหาที่ออกเท่ากับข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N2
 • สัมภาษณ์ : จะพิจารณาโดยรวมจากเหตุผลที่สมัคร เป้าหมายในอนาคต ความมุ่งมั่นในการเรียน ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น
  *สำหรับสาขาวาไรตี้ศิลปะการแสดงของโรงเรียนอาชีวศึกษาโตเกียวอะเนาส์กะคุอิน ตอนสัมภาษณ์จะมีให้แสดงหรืออ่านบทละคร พากย์ ประกาศข่าว ฯลฯ

ค่าธรรมเนียมในการคัดเลือก

นักเรียนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการคัดเลือก 20,000 เยนสำหรับทุกสาขาวิชา

ขั้นตอนการยื่นใบสมัคร

พอเอกสารครบแล้ว กรุณามายื่นที่สำนักงานปรึกษาเกี่ยวกับการเข้าเรียนของโทโฮกะคุเอ็นด้วยตนเอง แต่ถ้านักเรียนอาศัยอยู่ไกล และไม่สามารถมาที่โรงเรียนได้ กรุณาปรึกษากับสำนักงานปรึกษาเกี่ยวกับการเข้าเรียน

4-5-2 NISHISHINJUKU SHINJUKU-KU TOKYO 160-0023 Japan
(วันทำการ: วันธรรมดา 10:00 – 17:00 วันเสาร์ 10:00-15:00)

TOHO GAKUEN Institute ฝ่ายให้คำปรึกษาการเข้าศึกษาต่อ

ที่ตั้ง4-5-2 NISHISHINJUKU SHINJUKU-KU TOKYO 160-0023 Japan

TEL +81-3-3378-753181-3-3378-7531 (สามารถโทรจากต่างประเทศได้ )
( โทรฟรี ) 0120-343-2610120-343-261(โทรจากในญี่ปุ่นเท่านั้น )

Access


オープンキャンパスOpen Campus

 • 模擬授業を体験しよう!体験入学

  1月13日 (日) ・1月27日 (日)

 • 校舎見学もOK!! 気軽に説明だけ聞きたい方はこちら!学校説明会

  12月15日 (土) ・1月12日 (土)

 • イベント&スペシャル体験入学