การรับสมัครแบบทั่วไป

สำหรับผู้ที่ไม่สามารถสมัครผ่านระบบแนะนำจากโรงเรียนภาษาญี่ปุ่นได้ หรือผู้ที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ และอยากสมัครเข้าเรียนที่โทโฮกะคุเอ็น กรุณาสมัครผ่านระบบการสมัครแบบทั่วไป ซึ่งจะจัดรับสมัครที่ญี่ปุ่น และต่างประเทศ (เกาหลี ไต้หวัน จีน ฮ่องกง)
※ในกรณีที่เป็นผู้ที่ถือวีซ่านักเรียน หรือกำลังศึกษาอยู่ในสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นอยู่นั้น จะต้องมีอัตราการเข้าเรียนมากกว่า 80% ขึ้นไป ผู้ที่มีอัตราการเข้าเรียนต่ำกว่า 80% กรุณาปรึกษากับทางสถาบัน

กำหนดรับสมัคร วันสอบ ประกาศผลการคัดเลือก วันหมดเขตดำเนินการ

ญี่ปุ่น

  ที่ตั้ง กำหนดรับสมัคร วันสอบ ประกาศผลการคัดเลือก วันหมดเขตดำเนินการ
1 PlaceTOKYO กำหนดรับสมัครวันเสาร์ที่ 1 กันยายน ถึงวัน อังคารที่ 9 ตุลาคม 2018 วันสอบวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2018 ประกาศผลการคัดเลือกวันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2018 วันหมดเขตดำเนินการวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2018
2 PlaceTOKYO กำหนดรับสมัครวันพุธที่ 10 ตุลาคม ถึงวัน อังคารที่ 13 พฤศจิกายน วันสอบวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน ประกาศผลการคัดเลือกวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน วันหมดเขตดำเนินการวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม
3 PlaceOSAKA กำหนดรับสมัครวันเสาร์ที่ 1 กันยายน ถึงวัน อังคารที่ 20 พฤศจิกายน วันสอบวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน ประกาศผลการคัดเลือกวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน วันหมดเขตดำเนินการวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม
4 PlaceFUKUOKA กำหนดรับสมัครวันเสาร์ที่ 1 กันยายน ถึงวัน อังคารที่ 20 พฤศจิกายน วันสอบวันอาทิตย์ 25 พฤศจิกายน ประกาศผลการคัดเลือกวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน วันหมดเขตดำเนินการวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม
5 PlaceTOKYO กำหนดรับสมัครวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน ถึงวัน อังคารที่ 4 ธันวาคม วันสอบวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม ประกาศผลการคัดเลือกวันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม วันหมดเขตดำเนินการวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2019
6 PlaceTOKYO กำหนดรับสมัครวันพุธที่ 5 ธันวาคม ถึงวัน อังคารที่ 15 มกราคม 2019 วันสอบวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2019 ประกาศผลการคัดเลือกวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2019 วันหมดเขตดำเนินการวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์
7 PlaceTOKYO กำหนดรับสมัครวันพุธที่ 16 มกราคม ถึงวัน อังคารที่ 29 มกราคม 2019 วันสอบวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ ประกาศผลการคัดเลือกวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ วันหมดเขตดำเนินการวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์
8 PlaceTOKYO กำหนดรับสมัครวันพุธที่ 30 มกราคม ถึงวัน อังคารที่ 19 มกราคม วันสอบวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ ประกาศผลการคัดเลือกวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ วันหมดเขตดำเนินการวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม
9 PlaceTOKYO กำหนดรับสมัครวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ ถึงวัน อังคารที่ 5 มีนาคม วันสอบวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม ประกาศผลการคัดเลือกวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม วันหมดเขตดำเนินการวันพุธที่ 20 มีนาคม

ในต่างประเทศ(เกาหลี ไต้หวัน จีน ฮ่องกง)

สถานที่จัดงาน กำหนดรับสมัคร วันสอบ ประกาศผลการคัดเลือก วันหมดเขตดำเนินการ
จีน (เซี่ยงไฮ้) กำหนดรับสมัครวันเสาร์ที่ 1 กันยายน ถึงวัน อังคารที่ 30 ตุลาคม 2018 วันสอบวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2018 ประกาศผลการคัดเลือกวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2018 วันหมดเขตดำเนินการวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2018
ไต้หวัน (ไทเป) กำหนดรับสมัครวันเสาร์ที่ 1 กันยายน ถึงวัน อังคารที่ 13 พฤศจิกายน วันสอบวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน ประกาศผลการคัดเลือกวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน วันหมดเขตดำเนินการวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม
จีน (ฮ่องกง) กำหนดรับสมัครวันเสาร์ที่ 1 กันยายน ถึงวัน อังคารที่ 4 ธันวาคม วันสอบวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม ประกาศผลการคัดเลือกวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม วันหมดเขตดำเนินการวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2019
เกาหลี (โซล) กำหนดรับสมัครวันเสาร์ที่ 1 กันยายน ถึงวัน อังคารที่ 11 ธันวาคม วันสอบวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม ประกาศผลการคัดเลือกวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม วันหมดเขตดำเนินการวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม

※กรุณาตรวจสอบสถานที่และเวลากำหนดการรับเอกสารก่อนทำการส่งเอกสาร
※ผลการคัดเลือกจะส่งจดหมายไปยังผู้สมัคร (ไม่มีการแจ้งผลทางโทรศัพท์)
※สำนักงานหยุดตั้งแต่วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2018 ถึงวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2019 และวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ
※มีกรณีปิดรับสมัครด้วย ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สมัคร

เอกสารสำหรับการสมัคร

  เอกสารสำหรับการสมัคร
1 ใบสมัคร
2 ใบยืนยันการโอนเงินค่าธรรมเนียม
※ให้นักเรียนใช้ใบโอนเงินเฉพาะของโรงเรียน และนำไปโอนกับเจ้าหน้าที่ที่ธนาคาร พอโอนเสร็จแล้วให้แปะใบโอนที่เขียนว่า 「振込確認票」ลงบนใบสมัครและส่งใบสมัคร
3 ใบประวัติการศึกษาและการทำงาน
4 ใบอธิบายเรื่องการรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ※ใบอธิบายเรื่องการรับผิดชอบค่าเล่าเรียน ค่ากินอยู่ ฯลฯ
5 เอกสารแสดงหลักฐานการชำระเงิน
※สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง, หลักฐานการโอนเงิน, หนังสือรับรองทางการเงิน, ใบรับรองต่างๆ จากธนาคาร เป็นต้น(สามารถใช้สำเนาได้ทั้งหมด)
6 ใบรับรองการศึกษา (จากสถาบันในประเทศในระดับมัธยมปลาย หรือมหาวิทยาลัย) หรือประกาศนียบัตร, ปริญญาบัตร
*หากออกเป็นภาษาอื่น ให้แนบเอกสารแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นหรืออังกฤษด้วย
*หากตอนที่ยื่นสมัคร นักเรียนยังไม่จบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมปลาย ให้ยื่นประกาศนียบัตรหลังจากที่จบการศึกษา
7 ใบจบหรือใบแสดงว่าจะจบการศึกษาจากโรงเรียนภาษาญี่ปุ่น
※ใบรับรองการเรียนภาษาญี่ปุ่นจากสถาบันที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษา เฉพาะผู้ที่มี (ห้ามเปิดซองจดหมาย)
8 ใบรับรองชั่วโมงเข้าเรียน ใบแสดงผลการเรียน
※ใบรับรองการเรียนภาษาญี่ปุ่นจากสถาบันที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษา เฉพาะผู้ที่มี (ห้ามเปิดซองจดหมาย)
9 ผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น
ใบประกาศผลสอบผ่านข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N1, N2, 1 คิว, 2 คิว
ใบประกาศผลข้อสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของญี่ปุ่น (EJU) (คะแนนต้องเกิน 200 คะแนนขึ้นไป)
ใบประกาศผลข้อสอบการทดสอบภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ (BJT) (คะแนนต้องเกิน 400 คะแนนขึ้นไป)
10 พาสปอร์ต
*ผู้ที่สมัครจากในประเทศญี่ปุ่น กรุณาแสดงพาสปอร์ตตัวจริง ผู้ที่สมัครจากต่างประเทศ กรุณายื่นสำเนา
11 บัตรต่างด้าว หรือบัตรพำนักในประเทศญี่ปุ่น (ไซริวการ์ด)
*ผู้ที่สมัครจากในประเทศญี่ปุ่น กรุณาแสดงบัตรตัวจริง ผู้ที่สมัครจากต่างประเทศไม่ต้องยื่น
12 บัตรประกันสุขภาพประชาชน
*ผู้ที่สมัครจากในประเทศญี่ปุ่น กรุณาแสดงบัตรตัวจริง ผู้ที่สมัครจากต่างประเทศไม่ต้องยื่น

※ ในกรณีที่กำลังศึกษาในโรงเรียนวิชาชีพหรือมหาวิทยาลัยที่ประเทศญี่ปุ่น กรุณายื่น
「หนังสือรับรองกำลังศึกษาอยู่」「หนังสือแสดงเจตจำนง (อธิบายเหตุผลที่ต้องการศึกษาต่อ)」และ「หนังสือรับรองผลการเรียนและอัตราการเข้าเรียน」ด้วย
※ ผู้ที่ได้รับการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเข้าเรียนจะได้รับบัตรรับคำปรึกษา ผู้ที่สมัครจากต่างประเทศไม่ต้องยื่น
※ผู้ที่ถูกโรงเรียนวิชาชีพ, โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นเรียนเชิญออก หรือลาออก กรุณาปรึกษาล่วงหน้าก่อน

วิธีการคัดเลือก

 • การคัดเลือกจากเอกสาร : การคัดเลือกจากเอกสารยื่นสมัคร
  ※สำหรับผู้ที่เข้ารับการสอบเข้าแบบทั่วไปในต่างประเทศ จะนับรวมผลคะแนนของวิชาภาษาญี่ปุ่นของการสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU) ด้วย
 • สอบข้อเขียน : สอบภาษาญี่ปุ่น เนื้อหาที่ออกเท่ากับข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N2
 • เขียนเรียงความ : เลือกเขียนหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งเป็นเรียงความประมาณ 400 ตัวอักษร
 • สัมภาษณ์ : จะพิจารณาโดยรวมจากเหตุผลที่สมัคร เป้าหมายในอนาคต ความมุ่งมั่นในการเรียน ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น
  *สำหรับสาขาวาไรตี้ศิลปะการแสดงของโรงเรียนอาชีวศึกษาโตเกียวอะเนาส์กะคุอิน ตอนสัมภาษณ์จะมีให้แสดงหรืออ่านบทละคร พากย์ ประกาศข่าว ฯลฯ

ค่าธรรมเนียมในการคัดเลือก

[ญี่ปุ่น]

20,000 เยนสำหรับทุกสาขาวิชา (ผู้สมัครเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนี้ ทางโรงเรียนไม่คืนค่าธรรมเนียมในการคัดเลือก) ให้นักเรียนใช้ใบโอนเงินเฉพาะของโรงเรียน และนำไปโอนกับเจ้าหน้าที่ที่ธนาคาร พอโอนเสร็จแล้วให้แปะใบโอนที่เขียนว่า 「振込確認票A」ลงบนใบสมัครและส่งใบสมัคร

[ในต่างประเทศ(เกาหลี ไต้หวัน จีน ฮ่องกง)]

ทุกสาขามีค่าสมัคร 20,000 เยนเหมือนกัน (ไม่คืนค่าสมัคร) ให้เตรียมเงินเยนไปด้วย

ขั้นตอนการยื่นใบสมัคร

[ญี่ปุ่น]

พอเอกสารครบแล้ว กรุณามายื่นที่สำนักงานปรึกษาเกี่ยวกับการเข้าเรียนของโทโฮกะคุเอ็นด้วยตนเอง แต่ถ้านักเรียนอาศัยอยู่ไกล และไม่สามารถมาที่โรงเรียนได้ กรุณาปรึกษากับสำนักงานปรึกษาเกี่ยวกับการเข้าเรียน

4-5-2 NISHISHINJUKU SHINJUKU-KU TOKYO 160-0023 Japan
(วันทำการ: วันธรรมดา 10:00 – 17:00 วันเสาร์ 10:00-15:00)

[ในต่างประเทศ(เกาหลี ไต้หวัน จีน ฮ่องกง)]

ตรวจสอบและเตรียมเอกสารที่จำเป็น หากเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้วให้ใส่ซองเอกสารและดำเนินการดังนี้
■เกาหลี (โซล) การสอบเข้าแบบปกติ
นำค่าสมัครและเอกสารไปติดต่อที่สำนักงานในประเทศเกาหลี
■ไต้หวัน (ไทเป) การสอบเข้าแบบปกติ
นำค่าสมัครและเอกสารไปติดต่อที่สำนักงานในประเทศไต้หวัน
■จีน (เซี่ยงไฮ้・ฮ่องกง) การสอบเข้าแบบปกติ
กรุณาปรึกษากับเจ้าหน้าที่ TOHO GAKUEN ที่รับผิดชอบการรับสมัครก่อน หลังจากที่ยืนยันวิธีการสมัครแล้ว ให้ส่งเอกสารโดย EMS ไปให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการสมัครเข้าเรียน
※บรรดาผู้ที่ได้รับ EJU จะส่งใบรับรองผล

Myung-Shin Bldg. 2F, 366-4 Yonnam, Maboku, Seoul, Korea 03975
〒03975 ソウル市麻浦區延南洞366-4明信ビル2F
TEL:02-2633-0416TEL:02-2633-0416

No. 415-4-1 Xin Yi Road Section 4, Taipei, Taiwan 110
〒110 台北市信義路四段415號4樓之1(面向基隆路)
TEL:02-2345-8098TEL:02-2345-8098

TOHO GAKUEN Institute ฝ่ายให้คำปรึกษาการเข้าศึกษาต่อ

ที่ตั้ง4-5-2 NISHISHINJUKU SHINJUKU-KU TOKYO 160-0023 Japan

TEL +81-3-3378-753181-3-3378-7531 (สามารถโทรจากต่างประเทศได้ )
( โทรฟรี ) 0120-343-2610120-343-261(โทรจากในญี่ปุ่นเท่านั้น )

Access


オープンキャンパスOpen Campus

 • 模擬授業を体験しよう!体験入学

  1月13日 (日) ・1月27日 (日)

 • 校舎見学もOK!! 気軽に説明だけ聞きたい方はこちら!学校説明会

  12月15日 (土) ・1月12日 (土)

 • イベント&スペシャル体験入学