Thi đầu vào thông thường

Những bạn không được thi đầu vào bằng tiến cử của trường tiếng Nhật, hoặc những bạn đang ở nước ngoài có nguyện vọng vào học tại trường có thể nộp hồ sơ thi kì thi đầu vào thông thường. Kì thi đầu vào thông thường được tổ chức tại Nhật Bản và nước ngoài (Hàn Quốc, Đài Loan, Đồ sứ, Hồng Kông).
※ Nếu là học sinh có visa “du học” và đang học tại các cơ sở đào tạo tiếng Nhật, yêu cầu có tỉ lệ lên lơn trên 80%. Hãy liên hệ nếu tỉ lệ lên lớp dưới 80%

Thời hạn nhận hồ sơ, ngày thi, thông báo kết quả xét tuyển, ngày hết hạn làm thủ tục

thi đầu vào thông thường được tổ chức tại Nhật Bản

  Địa điểm thi Thời hạn nhận hồ sơ Ngày thi Gửi thông báo kết quả xét tuyển Ngày hết hạn làm thủ tục
1 PlaceTOKYO Thời hạn nhận hồ sơ2018/9/1(thứ bảy)10/9(thứ ba) Ngày thi2018/10/13(thứ bảy) Gửi thông báo kết quả xét tuyển2018/10/15(thứ hai) Ngày hết hạn làm thủ tục2018/11/8(thứ năm)
2 PlaceTOKYO Thời hạn nhận hồ sơ10/10(thứ tư)11/13(thứ ba) Ngày thi11/17(thứ bảy) Gửi thông báo kết quả xét tuyển11/19(thứ hai) Ngày hết hạn làm thủ tục12/13(thứ năm)
3 PlaceOSAKA Thời hạn nhận hồ sơ9/1(thứ bảy)11/20(thứ ba) Ngày thi11/24(thứ bảy) Gửi thông báo kết quả xét tuyển11/28(thứ tư) Ngày hết hạn làm thủ tục12/17(thứ hai)
4 PlaceFUKUOKA Thời hạn nhận hồ sơ9/1(thứ bảy)11/20(thứ ba) Ngày thi11/25(Chủ nhật) Gửi thông báo kết quả xét tuyển11/28(thứ tư) Ngày hết hạn làm thủ tục12/17(thứ hai)
5 PlaceTOKYO Thời hạn nhận hồ sơ11/14(thứ tư)12/4(thứ ba) Ngày thi12/8(thứ bảy) Gửi thông báo kết quả xét tuyển12/10(thứ hai) Ngày hết hạn làm thủ tục2019/1/10(thứ năm)
6 PlaceTOKYO Thời hạn nhận hồ sơ12/5(thứ tư)2019/1/15(thứ ba) Ngày thi2019/1/19(thứ bảy) Gửi thông báo kết quả xét tuyển2019/1/21(thứ hai) Ngày hết hạn làm thủ tục2/7(thứ năm)
7 PlaceTOKYO Thời hạn nhận hồ sơ2019/1/16(thứ tư)1/29(thứ ba) Ngày thi2/2(thứ bảy) Gửi thông báo kết quả xét tuyển2/4(thứ hai) Ngày hết hạn làm thủ tục2/21(thứ năm)
8 PlaceTOKYO Thời hạn nhận hồ sơ1/30(thứ tư)2/19(thứ ba) Ngày thi2/23(thứ bảy) Gửi thông báo kết quả xét tuyển2/25(thứ hai) Ngày hết hạn làm thủ tục3/14(thứ năm)
9 PlaceTOKYO Thời hạn nhận hồ sơ2/20(thứ tư)3/5(thứ ba) Ngày thi3/9(thứ bảy) Gửi thông báo kết quả xét tuyển3/11(thứ hai) Ngày hết hạn làm thủ tục3/20(thứ tư)

Thi tuyển sinh tại nước ngoài (Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Hong Kong)

Địa điểm thi Thời hạn nhận hồ sơ Ngày thi Gửi thông báo kết quả xét tuyển Ngày hết hạn làm thủ tục
Trung Quốc
(Thượng Hải)
Thời hạn nhận hồ sơ2018/9/1(thứ bảy)〜10/30(thứ ba) Ngày thi2018/11/10(thứ bảy) Gửi thông báo kết quả xét tuyển2018/11/14(thứ tư) Ngày hết hạn làm thủ tục2018/12/6(thứ năm)
Đài Loan
(Đài Bắc)
Thời hạn nhận hồ sơ9/1(thứ bảy)〜11/13(thứ ba) Ngày thi11/24(thứ bảy) Gửi thông báo kết quả xét tuyển11/26(thứ hai) Ngày hết hạn làm thủ tục12/17(thứ hai)
Trung Quốc
(Hong Kong)
Thời hạn nhận hồ sơ9/1(thứ bảy)〜12/4(thứ ba) Ngày thi12/15(thứ bảy) Gửi thông báo kết quả xét tuyển12/17(thứ hai) Ngày hết hạn làm thủ tục2019/1/10(thứ năm)
Hàn Quốc
(Seoul)
Thời hạn nhận hồ sơ9/1(thứ bảy)〜12/11(thứ ba) Ngày thi12/22(thứ bảy) Gửi thông báo kết quả xét tuyển12/24(thứ hai) Ngày hết hạn làm thủ tục1/17(thứ năm)

※Hãy xem lại địa điểm thi và thời gian trong “phiếu dự thi” được nhận sau khi nộp hồ sơ tuyển sinh
※Kết quả tuyển sinh sẽ được gửi tới bằng đường bưu điện (Không thông báo qua điện thoại)
※Không nhận hồ sơ vào chủ nhật, ngày lễ và trong thời gian từ 2018/12/22 ~ 2019/1/6
※Có thể không nhận hồ sơ tùy vào tình trạng nộp hồ sơ.

Hồ sơ cần nộp

  Hồ sơ cần nộp
1 Phiếu nguyện vọng.
2 Phiếu xác nhận đã nộp phí xét tuyển.
※20,000 yên đối với toàn bộ các khoa
3 Sơ yếu lí lịch.
4 Giấy chứng minh bảo lãnh tài chính.
※ Giấy chứng minh bảo lãnh tài chính như học phí, phí sinh hoạt.
5 Tài liệu chứng minh bảo trợ kinh phí.
※Sổ ngân hàng, hướng dẫn chuyển tiền, bản chứng minh số dư tài khoản ngân hàng, các giấy tờ chứng minh khác của người bảo trợ tài chính (bản photo có thể được chấp nhận)
6 Bản chính của bằng tốt nghiệp cấp học gần đây nhất (Trung học cơ sở hoặc Đại học ở nước sở tại)
※ Nếu là bản gốc, cần đính kèm bản dịch tiếng Nhật hoặc tiếng Anh.
※ Người nộp hồ sơ bằng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời thì sau khi tốt nghiệp phải nộp “giấy chứng nhận tốt nghiệp”.
7 Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp trường tiếng Nhật.
※ Đối với đối tượng đang và đã đăng ký hoặc có nguyện vọng nhập học vào các trường thuộc sở giáo dục Nhật Bản.
8 Giấy chứng minh thành tích học tập, tỉ lệ lên lớp.
※ Đối với đối tượng đang và đã đăng ký hoặc có nguyện vọng nhập học vào các trường thuộc sở giáo dục Nhật Bản.
9 Giấy tờ chứng minh năng lực tiếng Nhật:
□ Bằng N1, N2 hoặc 1kyu, 2 kyu kì thi năng lực tiếng Nhật.
□ Giấy chứng nhận thành tích môn tiếng Nhật (trên 200 điểm) kì thi du học Nhật Bản.
□ Giấy chứng nhận thành tích kì thi năng lực tiếng Nhật thương mại BJT (trên 400 điểm).
10 Hộ chiếu.
※ Người nộp hồ sơ trong nước Nhật thì mang theo bản chính, người nộp hồ sơ từ nước ngoài thì có thể dùng bản copy.
11 Thẻ cư trú hoặc giấy chứng minh đăng kí người nước ngoài.
※ Người nộp hồ sơ trong nước Nhật thì mang theo bản chính, người nộp hồ sơ từ nước ngoài thì không cần.
12 Thẻ bao hiểm sức khỏe quốc dân.
※ Người nộp hồ sơ trong nước Nhật thì mang theo bản chính, người nộp hồ sơ từ nước ngoài thì không cần.

※ Đối với đối tượng có nguyện vọng nhập học vào các trường Chuyên Môn hoặc Đại Học tại Nhật Bản cần có những giấy chứng nhận sau : Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Nhập Học, Giấy Chứng Nhận Chuyên Cần, Bản Điểm và Bản lý do du học, học lên cao.
※ Trong trường hợp cần thiết, có khả năng sẽ yêu cầu nộp những tài liệu có liên quan khác.
※Các trường hợp nghỉ học hoặc bị buộc thôi học tại các trường Đại học, trường Chuyên môn, trường tiếng Nhật tại Nhật bản, vui lòng liên hệ để thảo luận thêm.

Cách tuyển chọn

 • Xét tuyển hồ sơ: Xem xét nội dung hồ sơ đã nộp.
  ※Trường hợp tham dự kỳ thi nhập học thông thường được tổ chức ở ngoài Nhật Bản, kết quả của môn Tiếng Nhật của kỳ thi du học Nhật Bản (EJU) cũng được tính vào đối tượng được tham khảo.
 • Thi viết: Thi tiếng Nhật tương đương trình độ N2 kì thi năng lực tiếng Nhật.
 • Tiểu luận: Chọn một chủ đề trong nhiều chủ đề đã cho để viết một bài tiểu luận khoảng 400 chữ.
 • Phỏng vấn: Đánh giá chung thông qua nguyện vọng, mục tiêu tương lai, ý thức học tập, năng lực tiếng Nhật.
  ※ Khi tham gia phỏng vấn, khoa nghệ thuật giải trí của trường chuyên môn Học viện phát thanh Tokyo yêu cầu thí sinh có bài biểu diễn đơn giản, khoa diễn xuất, khoa phát thanh, khoa diễn viên lồng tiếng yêu cầu thí sinh đọc bản thảo.

Phí xét tuyển

[thi đầu vào thông thường được tổ chức tại Nhật Bản (Tokyo)]

20,000 yên đối với toàn bộ các khoa (Phí chuyển khoản do người nộp hồ sơ tự trả. Không hòan lại phí tuyển chọn này).
Hãy dùng giấy chuyển tiền chuyên dùng của trường và chuyển phí xét tuyển qua ngân hàng. Sau khi chuyển khoản hãy dán “phiếu xác nhận chuyển khoản” vào phiếu nguyện vọng rồi nộp cùng hồ sơ.

[Thi tuyển sinh tại nước ngoài (Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Hong Kong)]

Phí tuyển sinh 20.000 yên với tất cả các khoa (không trả lại). Hãy chuẩn bị tiền yên Nhật.

Thủ tục nộp hồ sơ

[thi đầu vào thông thường được tổ chức tại Nhật Bản (Tokyo)]

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, bạn hãy đích thân mang tới phòng tư vấn nhập học Học viện TOHO. Tuy nhiên với những bạn sống ở xa không thể đến trường thì hãy liên hệ với phòng tư vấn nhập học Học viện TOHO

4-5-2 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023 Japan
Ngày thường từ 10:00 ~ 17:00, thứ bảy từ 10:00 ~ 15:00)

[Thi tuyển sinh tại nước ngoài (Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Hong Kong)]

Xem kĩ hồ sơ trước khi nộp và chuẩn bị những thứ cần thiết. Cho giấy tờ tuyển sinh đã chuẩn bị vào phong bì dùng cho nộp hồ sơ. Thủ tục nộp hồ sơ chi tiết dưới đây.

■Hàn Quốc (Seoul) Kì thi tuyển thông thường
Mang hồ sơ tới nộp sau khi đã liên lạc với văn phòng tại Hàn Quốc về phí tuyển sinh và hồ sơ.
■Đài Loan (Đài Bắc) Kì thi tuyển thông thường
Mang hồ sơ tới nộp sau khi đã liên lạc với văn phòng tại Hàn Quốc về phí tuyển sinh và hồ sơ.
■Trung Quốc (Thượng Hải, Hong Kong) Kì thi tuyển thông thường
Liên lạc trước với phòng tư vấn nhập học của học viện. Sau khi xác nhận được cách làm thủ tục hãy gửi hồ sơ tới phòng tư vấn nhập học bằng EMS.
※Người đã tham dự kì thi du học Nhật Bản (EJU) hãy nộp giấy chứng nhận thành tích của kì thi này cùng với các giấy tờ khác.

Myung-Shin Bldg. 2F, 366-4 Yonnam, Maboku, Seoul, Korea 03975
〒03975 ソウル市麻浦區延南洞366-4明信ビル2F
TEL:02-2633-0416TEL:02-2633-0416

No. 415-4-1 Xin Yi Road Section 4, Taipei, Taiwan 110
110 台北市信義路四段415號4樓之1(面向基隆路)
TEL:02-2345-8098TEL:02-2345-8098

Cơ sở đào tạo học viện TOHO, phòng tư vấn nhập học

Địa chỉ4-5-2 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023 Japan

TEL +81-3-3378-7531+81-3-3378-7531 (từ nước ngoài)
Free dial 0120-343-2610120-343-261 (trong Nhật Bản)

Access


オープンキャンパスOpen Campus

 • 模擬授業を体験しよう!体験入学

  1月13日 (日) ・1月27日 (日)

 • 校舎見学もOK!! 気軽に説明だけ聞きたい方はこちら!学校説明会

  12月15日 (土) ・1月12日 (土)

 • イベント&スペシャル体験入学