Giới thiệu việc làm cho du học sinh

Trung tâm hỗ trợ hướng nghiệp học viện TOHO

“Phòng hỗ trợ việc làm – ra mắt với tư cách là nghệ sĩ chuyên nghiệp”,“ Phòng hỗ trợ sau tốt nghiệp”

Trung tâm hỗ trợ hướng nghiệp sử dụng mối quan hệ mật thiết với các doanh nghiệp trong ngành giải trí để tập trung và cung cấp lượng thông tin lớn. Nơi đây tập trung thông tin về các doanh nghiệp trên Nhật Bản tuyển dụng nhân lực là du học sinh và đặt tầm nhìn vào khu vực Châu Á rộng lớn như các doanh nghiệp của Hàn Quốc hay Trung Quốc. Ngoài ra, trung tâm còn tổ chức hỗ trợ việc làm và ra mắt với tư cách là nghệ sĩ chuyên nghiệp cho học sinh dưới các hình thức như mời nhà tuyển dụng tới trường tổ chức buổi giới thiệu doanh nghiệp hay mời các công ty quản lý tài năng tới trường tổ chức các buổi thử giọng, thi đầu vào.

Mạnh về việc làm

Mạnh về việc làm

Số lượng tuyển dụng 4.366 người
Số lượng doanh nghiệp tuyển dụng 2.911 doanh nghiệp
(số liệu năm 2016)

Mạnh về hoạt động đưa học sinh ra mắt với tư cách là nghệ sĩ chuyên nghiệp

Mạnh về hoạt động đưa học sinh ra mắt với  tư cách là nghệ sĩ chuyên nghiệp

Rất nhiều cơ hội ra mắt với tư cách là nghệ sĩ chuyên nghiệp trong giới nghệ sĩ giải trí! Tập trung rất nhiều thông tin các cuộc thi đầu vào!

Số lượng thông tin các cuộc thi đầu vào 708 cuộc thi
(số liệu năm 2016)

Cơ sở đào tạo học viện TOHO, phòng tư vấn nhập học

Địa chỉ4-5-2 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023 Japan

TEL +81-3-3378-7531+81-3-3378-7531 (từ nước ngoài)
Free dial 0120-343-2610120-343-261 (trong Nhật Bản)

Access


オープンキャンパスOpen Campus

  • 模擬授業を体験しよう!体験入学

    1月13日 (日) ・1月27日 (日)

  • 校舎見学もOK!! 気軽に説明だけ聞きたい方はこちら!学校説明会

    12月15日 (土) ・1月12日 (土)

  • イベント&スペシャル体験入学